İstanbul
13 Apr, Saturday
14°C

Arter’den Doğayı Algılayışımıza Yeni Soluk Getirecek Sergi ‘’Locus Solus’’

Sergi Latincede “yalnız yer” veya “biricik yer” anlamlarına gelen başlığını Raymond Roussel’in okurlarını bir malikanenin bahçesindeki tuhaf icatlar ve muhteşem yapılar arasında gezintiye çıkardığı aynı adlı romanından ödünç alıyor. Locus Solus başlığı, Roussel’in romanındaki teatral evrene atıfta bulunarak serginin mekânsal vurgusunu açığa çıkarırken, bir yandan da imgelerin ve sembollerin fiziki sınırların ötesine yolculuk edebildiği bir yere açılıyor.

Arter koleksiyonu seçkileri ve koleksiyon dışında bu sergi için üretilmiş eserlerin de bulunduğu Locus Solus’ta mekâna özgü büyük ölçekli eserler de yer alıyor. Sergide ilişkisel bir kavram olarak ele alınan doğa, bize yerler ile insan ve insan-olmayan varlıklar arasındaki geniş bağlantılar ağı üzerine de yeniden düşünme imkânı tanıyor. 

Locus Solus, doğanın bizim dışımızda var olan, gelişen ve yok olan şeylerin ve varlıkların bir kataloğundan ibaret olmadığının farkındalığı ve doğanın doğallığının artık verili sayılamayacağı kanaati üzerine temellendirmeyi hedeflerken doğal olanla yapay olanın bir arada varlıklarını sürdürmekle yetinmeyip aynı zamanda iç içe geçip çarpıştıkları bir dünyayı izleyiciye sunuyor.

Arter’in 3. ve 4. katında ziyaret edebileceğiniz Locus Solus’un gizemli dünyasına yolculuğa çıkmak için 31 Aralık tarihinin son gün olduğunu hatırlatalım.

Author

Yorumlarınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

a

Magazine made for you.

Featured:

No posts were found for provided query parameters.

Elsewhere: